Us oferim:

  • Constitució i manteniment de societats mercantils de tot tipus.
  • Adquisicions, traspassos i venda d’empreses i negocis .
  • Transformacions , dissolucions i liquidacions de societats mercantils.
  • Transmissió de participacions socials.
  • Confecció i presentació de Comptes Anuals i llibres Mercantils.
  • Accés a la informació jurídica i econòmica de totes les empreses inscrites al Registre.
  • Gestió d’Escriptures i altres tràmits davant el Registre Mercantil i de la Propietat.
  • Tot tipus d’operacions mercantils.